Ονυχομυκητίαση


 
 
Πρόκειται για μόλυνση των νυχιών από μύκητες. Οι ονυχομυκητιάσεις αποτελούν τη συχνότερη πάθηση νυχιών (ευθύνονται για περίπου 50% των παθήσεων νυχιών).
Προσβάλονται τα νύχια χεριών ή/και ποδιών, αλλά η ονυχομυκητίαση ποδιών είναι συχνότερη.
Η διάγνωση γίνεται με κλινική εξέταση των νυχιών. Επί αμφιβολίας απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος (καλλιέργεια) από τμήμα νυχιού προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη καθώς και ο τύπος του μύκητα που προσέβαλε το νύχι.

Η κλινική εικόνα της ονυχομυκητίασης ποικίλει. Τα νύχια γίνονται αδιαφανή και εύθρυπτα, αποκτούν κιτρινωπή ή πρασινωπή χροιά, μπορεί να είναι υπερκερατωσικά (παχιά) και μερικές φορές αποκολλώνται από το δέρμα ή συνοδεύονται από πόνο.

Η διάγνωση και η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για κάθε ασθενή αφορά αποκλειστικά τον δερματολόγο.

 
 
Η θεραπεία:
 
 
 
 
 
Είναι απαραίτητη, πέρα από την αισθητική βελτίωση, επειδή ένα νύχι που έχει προσβληθεί από μύκητα, πολλές φορές αποτελεί πύλη εισόδου για μικρόβια.

 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητα της ονυχομυκητίασης, μπορεί να είναι τοπική με ειδικά σκευάσματα ή συνδυασμός με αντιμυκητιασικά φάρμακα από το στόμα.

 
 
 
 
 
 
 
 
Είναι πολύμηνη και απαιτεί υπομονή και συμμόρφωση του ασθενή. Σημασία έχει επίσης η έγκαιρη έναρξη της.

 
 
 
 
 
Ονυχομυκητίαση
 
 
 
Ονυχομυκητίαση
 
 
 
Ονυχομυκητίαση
 
 
 
Ονυχομυκητίαση